Trigery – Triggers

Trigery jest to mechmizm WPF-a służący reakcji UI na jakieś zdarzenie. Wyróżniamy cztery rodzaje triggerów

  • Property triggers – używane do zareagowanie na zmiany dependency property w danej kontrolce,
  • Data triggers – używane do zareagowanie na zmiany w bindowanych obiektach- można podłączyć się do właściwości z DataContextu jak i z danej kontrolki,
  • MultiDataTriggers – używane do reagowania na zmiany kilku właściwości,
  • MultiTrigger – używane do reagowania na zmiany kilku dependecy property w danej kontrolce,
  • Event triggers – używane do reagowania na jakieś zdarzenie – służą do odpalania animacji

1. Property triggers

Oto przykład wykorzystania Property Triggera. W ResourceDictionary tworzymy styl, który zostanie przypisany do przycisku.

Widzimy, że dany trigger jest powiązany z właściwością IsMouseOver.W przypadku gdy wartość tej właściwości zostanie ustawiona na true, tło przycisku zostanie zmienione na czarne. Natomiast gdy IsMouseOver powróci do stanu false, tło przycisku wróci do wartości sprzed zmiany.

2. Data triggers

Oto przykład wykorzystania Data Triggera. W ResourceDictionary tworzymy styl, który zostanie przypisany do przycisku.

W tym przypadku nasz trigger reaguje na zmiany właściwości Text. Jako, że nie ustawiliśmy źródła bindowania, właściwość Text będzie wyszukiwana w DataContext danej kontrolki. W przypadku gdy DataContext nie zostanie ustawiony, właściwość ta będzie wyszukiwana w kontrolce będącej wyżej w hierarchii.W przypadku gdy wartość właściwości Text będzie wynosiła “Kolor” tło kontrolki zostanie zmienione na kolor beżowy.

3. MultiData triggers

Oto przykład wykorzystania MultiDataTriggera. W ResourceDictionary tworzymy styl, który zostanie przypisany do przycisku.

Tym razem nasz trigger zareaguje, tylko i wyłącznie gdy wartość właściwości “Text”(znajdującej się w DataContext) będzie równe “Kolor”, oraz wartość właściwości “Title” będzie równe “Spider-Man”. W chwili gdy warunek ten zostanie spełniony, tło kontrolki zmieni się na kolor czarny.

4. MultiTrigger

Zasada działania MultiTriggera jest analogiczna z zasadą działania MultiDataTriggera. Różnica między ni mi jest taka, że w MultiTriggerze możemy jedynie odnosić się do propertisów danej kontrolki (kontrolki dla której styl tworzymy,oraz kontrolek wchodzących w skład naszej kontrolki). Przykładowy kod MultiTriggera może wyglądać w następujący sposób:

Tym razem nasz trigger zareaguje, tylko i wyłącznie gdy tło naszej kontrolki będzie czarne, oraz kursor myszy będzie znajdował się nad przyciskiem. W chwili gdy warunki ten zostaną spełnione, napis na przycisku zmieni się na “MultiTrigger

5. Event triggers

Event triggery wykraczają poza zakres tej części tutoriala, gdyż są one ściśle związane z animacjami.

Trigery – Triggers