Prism – CommandBehaviors

Analizując wcześniejsze przykłady pokazujące użycie DelegateCommand można odnieść wrażenie, że mimo tego iż są one bardzo użyteczne,ich użycie jest niestety bardzo ograniczone.
Jedynie niektóre komponenty WPF-a i Silverlight-a mają właściwość Command do której można zbindować nasz obiekt DelegateCommand.Ponadto właściwość ta reaguje jedynie na wybrane zahardcodowane w kontrolce zdarzenie (zdarzenie Click). Co w przypadku gdybyśmy chcieli zareagować np. na zdarzenie MouseMove za pomocą komendy? Nasz problem możemy rozwiązać poprzez:

  • Interactivity
  • Interactions
  • CommandBehaviors

W tym poście zostanie przedstawione rozwiązanie trzecie – CommandBehaviors

Pierwszą rzeczą jaką należy zrobić w celu stworzenia komendy reagującej na inne zdarzenie niż Click jest stworzenie klasy dziedziczącej po CommandBehaviorBase. Załóżmy, że zrobimy komendę reagującą na zdarzenie MouseMove

Piersza część już za nami, ale pojawia się teraz pytanie jak z tego skorzystać. Żeby mieć możliwość użycia powyżej klasy wykorzytamy attached dependency property. Musimy sobie stworzyć pomocniczą statyczną klasę, w której to zarejestrujemy nasze właściwości. Zacznijmy od zarejestrowania dependency property o nazwie Command – do tego obiektu będziemy bindowali komendy z ViewModelu (komendy reagujące na zdarzenie MouseMove)

zauważmy, że podłączyliśmy event handlera reagującego na zmianę naszej nowo stworzonej właściwości Command. Funkcja OnSetCustomCommandCallback wygląda następująco:

Funkcja ta po prostu w razie potrzeby tworzy nowy obiekt typu MouseMoveCommandBehavior (gdy ktoś zbinduje komende) i dopina go do naszej kontrolki. Pomocnicza funkcja GetorCreateMouseMoveBehavior wygląda tak:

Obiekt rejestrowany poprzez funkcję GetorCreateMouseMoveBehavior jest dopinany do kolejnej attached property, która również została zadeklarowana w tym pliku

Mając zdefiniowane wszystkie powyższe właściwości możemy już wykorzystać naszą komendę. Jednakże przydałoby się dodać jeszcze jedną właściwość (opcjonalnie), mianowicie właściwość CommandParameters

W tym propertisie również reagujemy na przypisnie obiektu.Handler OnSetCustomCommandParameterCallback wygląda następująco

Mając już zdefiniowane wszystkie niezbędne właściwości możemy użyć ich w XAML-u. Po pierwsze musimy dodać alias do namespaca gdzie znajduje się nasza statycza klasa MouseMove. W moim przypadku wygląda to następująco:

Następnie bindujemy jakąś kontrolkę do naszego attached property Command. Wygląda to w następujący sposób:

Od teraz za każdym razem jak najedziemy na txtButton wywoła się komenda SomeCommandFromViewModel.
Podsumowując trzeba się całkiem sporo napisać żeby zmusić do działania CommandBehaviors . W następnym poście przedstawię dwa sposoby na osiągnięcie tego samego efektu mniejszym kosztem.

Prism – CommandBehaviors