Interactivity oraz Interaction

Interactions oraz Interactivity są to dwie dll-ki, które poszerzają sposób komunikacji pomiędzy widokiem oraz ViewModelem. Wprowadzają one nowy typ EventTriggerów(w Silverlighcie nie ma triggerów, natomiast w WPF-ie event triggery można praktycznie używać jedynie do animacji) oraz dodatkowo wprowadzają ciekawe sposoby(funkcje) na interakcję widoku z ViewModelem. Pierwszym z tych sposobów jest użycie właściwości InvokeCommandAction.Jak sama nazwa wskazuje można wywołać komendę z ViewModelu. Jaka jest różnica między wywołaniem komendy poprzez InvokeCommandAction, a Command=”{Binding CommandName}” ? InvokeCommandAction ma tą przewagę nad normalnm bindowaniem do property Command,że pozwala wywołać daną komendę w odpowiedzi na zajście jakiegoś zdarzenia na widoku. Przykładowe użycie może wyglądać następująco:

Powyższy przykład działa w następujący sposób. Za każdym razem gdy zostanie wywołane zdarzenie MouseMove na przycisku, odpalona zostanie komenda SubmitCommand. Wadą używania InvokeCommandAction jest to, że sami musimy się martwić o wygaszenie kontrolki w przypadku gdy dana komenda nie może być wykonana. Dlatego też w pierwszej linii mamy bindowanie właściwości IsEnabled przycisku do właściwości CanSubmit z ViewModelu. Alias i: jest aliasen na namespace interactivity z dll-ki

Drugim sposobem powiadomiania ViewModelu o jakimś zdarzeniu w widoku jest użycie InvokeMethodAction. Dzięki tej właściwości możemy bezpośrednio z widoku (z XAML-a) wywołać funkcję w ViewModelu. Składnia przedstawia się w następujący sposób:

TargetObject jest zbindowany do DataContextu, to właśnie tam będzie szukana funkcja Submit. Należy pamiętać, że właściwość CallMethodAction nie wspiera parametrów funkcji. Zatem jeżeli musimy wywołać jakąś funkcję z parametrami, należy opakować ją w funkcję bezparametrową, natomiast wszystkie parametry przekazać z właściwości ViewModelu.

Kolejnym ciekawym featurem Interactivity jest klasa Behavior. Jest niezastąpiona jeżeli potrzebujemy ingerować w działanie widoku po jakimś zdarzeniu. Nie musimy wówczas tworzyć obsługi eventów w code behind. Możemy wyłuskać daną funkcjonalność i zamknąć ją w klasie Behavior a następnie doczepić do wszystkich widoków danego typu. Załóżmy, że sterujemy ListBoxem z poziomu ViewModelu (przełączamy SelectedItem). Możemy zaznaczyć jakiś Item, co jednak jeżeli nasza lista jest bardzo długa,a zaznaczamy ostatni element. Na widoku element rzeczywiście się zaznaczył jednak lista się nie przewinęła. Przez co cały czas wiszą elementy z początku i nie widać czy któryś element jest zaznaczony. Dopiero gdy przeskrolujemy ręcznie ListBoxa widzimy, że rzeczywiście prawidłowo zareagował na zmianę property w ViewModelu. Jest to idealna sytuacja, aby stworzyć własny Behavior, który będziemy mogli podczepić do wszystkich listboxów w każdym widoku.

Metoda OnAttached odpala się w momencie, gdy behavior jest podpinany do kontrolki. W metodzie tej powinniśmy podpiąć się pod wszystkie eventy, które są dla nas istotne. W momencie, gdy widok jest niszczony wywołuje się metoda OnDetaching, w której powinniśmy odpiąć wszystkie metody od eventów.

Interactivity oraz Interaction