Commands – czyli interakcja widoku z ViewModelem cz.2

Tak jak wspomniałem w poprzednim wpisie, tym razem zajmiemy się tworzeniem własnej klasy implantującej interfejs ICommand .

1. Implementacja interfejsu ICommand – WPF

Klasa implementująca ICommand może wyglądać w następujący sposób

Klasa DelegateCommand przyjmuje w konstruktorze dwa parametry – delegaty do funkcji. Pierwszy z nich jest to delegat do funkcji, która ma się wykonać, gdy komenda może zostać wykonana.Drugi natomiast jest to delegat do funkcji, która sprawdza czy dana komenda może zostać wykonana.Ważnym elementem jest tutaj następujący kawałek kodu :

który podłącza naszą klasę do WPF-owego systemu komend.
Teraz wystarczy w ViewModelu stworzyć obiekt typu DelegateCommand przekazać do niego odpowiednie funkcje, a następnie zbindować go do widoku. Może to wyglądać w następujący sposób:

  • ViewModel
  • Widok (XAML)

2. Implementacja interfejsu ICommand Silverlight

Przedstawiony powyżej przykład skompiluje się jedynie w aplikacji WPF-owej. Silverlight niestety nie posiada CommandManagera, dlatego też gdy chcemy używać komend właśnie w tej technologii musimy zmodyfikować nasz kod na następujący:

Jak widać w funkcji

sami musimy zadbać o wywołanie zdarzenia

Ponadto dopisana została funkcja

funkcję tą musimy wywoływać zawsze gdy zmieni się jakaś właściwość, która ma mieć wpływ na stan przycisku zbindowanego do naszej komendy.

3. Przykład

Załóżmy,że na widoku mamy przycisk edytuj, który powinien być aktywny tylko i wyłącznie wtedy, gdy zaznaczono jakiś element na gridzie. Przycisk ten jest zbindowany do komendy EditCommand. Jak już wcześniej wspomniano, z powodu braku w Silverlighcie CommandManagera sami musimy wywołać zdarzenie informujące o potrzebie zmiany stanu przycisku. Dlatego też, w ViewModelu została stworzona właściwość SelectedItem

która reaguje na zmiany zaznaczenia na gridzie. W chwili, gdy zaznaczenie się zmienia, wywoływany jest seter z tej właściwości, w którym to wywołujemy funkcję EditCommand.RaiseCanExecute(). Dzięki czemu informujemy kontrolkę o ewentualnej potrzebie zmiany jej stanu.

4. Podsumowanie

Komendy w bardzo prosty i wygodny sposób pozwalają nam wywoływać metody bezpośrednio z ViewModelu. Niestety mają one również swoje ograniczenia:

  • reagują jedynie na zdarzenie Click,
  • można je wykorzystać jedynie na kontrolkach dziedziczących po klasie ButtonBase oraz kontrolkach typu MenuItem
Commands – czyli interakcja widoku z ViewModelem cz.2