Windows Phone – własny DataTemplateSelector

Pisząc moją małą aplikację pod Windows Phone po raz kolejny natknąłem się na problem. Pod WP7 nie ma tak przydatnej rzeczy jaką jest DataTemplateSelector znany nam bardziej, lub mniej z Silverlighta oraz WPF-a.Na szczęście napisane własnego DataTemplateSelector-a nie jest specjalnie skomplikowane. Jak zwykle w takich przypadkach liczy się pomysł – jak dobrze, że jest Google. Nasz customowy DataTemplateSelector zostanie oparty o kontrolkę ContentControl. Po pierwsze stwórzmy klasę bazową DataTemplateSelectora dziedziczącą po ContentControl,w której przeciążamy funkcję OnContentChanged,

Klasa ta będzie klasą z której będą wywodzić się wszystkie nasze TemplateSelectory. Załóżmy, że chcemy zbudować DataTemplateSelector, który będzie obsługiwał aplikację chata. Powinien on zatem reagować na dwa typy elementów:

 • wiadomości przychodzące
 • wiadomości wychodzące

Stwórzmy zatem “wyspecjalizowany” DataTemplateSelector, który w zależności od typu wiadomości zwróci odpowiedni DataTemplate.

W klasie ChatMessageTemplateSelector przeciążyliśmy metodę SelectTemplate. W metodzie tej, na podstawie zbindowanego obiektu (parametr item) określamy jaki template powinniśmy zwrócić. Templaty do wiadomości przychodzących oraz wychodzących zostały zdefiniowane jako propertisy.

 • Out – template wiadomości wychodzącej
 • In – template wiadomości przychodzącej

Pozostaje nam tylko zdefiniować wymienione wyżej templaty. Nie będziemy robić tego w kodzie, ale w XAML-u. Nasz nowo stworzony DataTemplateSelector wykorzytamy w ListBox-ie

Jako, że nasz ChatMessageTemplateSelector jest tak naprawdę obiektem typu ContentControl, zatem możemy go zbindować do właściwości ItemTemplate ListBox-a. Zasób GeneralChatMessageTemplate wygląda w następujący sposób

Jak widać jest to obiekt typu ChatMessageTemplateSelector, którego właściwość Content jest zbindowana do aktualnego kontekstu (pojedyncze słowo kluczowe Binding). Widzimy również, że ustawiliśmy wartości właściwości odpowiadających za templaty poszczególnych wiadomości (In=”{StaticResource IncomingChatMessageTemplate}” Out=”{StaticResource OutcomingChatMessageTemplate}”). Wspomniane templaty wyglądają w następujący sposób

Od teraz gdy do ListBox-a zostanie dodany nowy item, pierwszą rzeczą jaka się odpali będzie funkcja OnContentChanged. W funkcji tej AbstractDataTemplateSelector na podstawie nowo przybyłego itemu ustawi właściwość ContentTemplate, na taki template jaki zwróci mu funkcja SelectTemplate. Wynik działania ChatMessageTemplateSelector wygląda w następujący sposób
DataTemplateSelector

Windows Phone – własny DataTemplateSelector

2 thoughts on “Windows Phone – własny DataTemplateSelector

 1. Cześć,
  Może pomożesz mi rozwikłać mój zagadkowy problem. Stworzyłam sobie taki "wyspecjalizowany" DataTemplateSelector, który w zależności od spełnienia warunku zwraca odpowiedni DataTemplate. Problem w tym ze oczywiście wszystko pięknie się zaklasyfikowało jednak podczas ruszania listą systematycznie znikają te itemy (zmieniają się na listę obiektów -tekstowo), które posiadają obrazki w swoich xaml'ach te które posiadają tekst – nie.
  Mam stworzony Pivot z 3 zakładkami. na jednym z nich klikam na obiekt a na pozostałych zaczytują się dane w tym ta nieszczęsna lista… po 1 zaczytaniu widzę tylko listę obiektów po 2 zaczytaniu widzę już poprawnie zaklasyfikowane data template jednaj po chwili występuje wyżej opisany problem zanikania.

 2. TPodolak says: 

  Nie spotkałem się nigdy z czymś takim. Podrzuć na maila kawałek kodu, może wtedy będę w stanie coś podpowiedzieć

Comments are closed.