Windows Phone – skinnable application

1. Introduction

Today, I would like to present my concept of making skinnable application in Windows Phone 7.1. Making a skinnable application in Windows Phone might be a little bit tricky. Unfortunately, WP7 doesn’t support DynamicResource keyword which is a basic tool for making skins in WPF. In order to overcome this inconvenience I decided to write a SkinManager for WindowsPhone.

2. Base view

As I mentioned before, there is no support for using dynamic resources in WP7, therefore, in order to force a control to change style, we have to assign this style in code behind. It is rather obvious that in a single window/control there might be quite a lot of other controls whose style also should be changed. That is why, I decided to write controls iterator first.

In this iterator I used DFS algorithm for searching elements in a tree. Thanks to this piece of code I can take advantage of LINQ’s benefits. In the next step I created base classes for views.

3. SkinManager class

Having prepared basis for skinnable control, let me introduce a custom attribute called the SkinnablePartAttribute

This attribute should decorate custom controls which should have an ability to change theme/skin. As you can see, the SkinnablePartAttribute has a ThemePartName property which holds information about a name of ResourceDictionary where styles for the given control ought to be searched. Now, it is time to take a look at a SkinManager class. The SkinManager class has one public function – ApplySkin

This function iterates through all controls which implement a IViewBase interface – in other words, the function iterates through our custom controls. If a control is decorated with the SkinnablePartAttribue, a new Uri is created based on the information from the ThemePartName property and from the skinName parameter(I assumed that all dictionaries are located in the Themes directory). In the final step, private function also known as the AppySkin function is called. This function looks this way:

Here, all the magic begins. In the first step, current ResourceDictionary is transformed into the standard dictionary. The key of this dictionary is a value of style – a reference to the style object. In the next step, I created a new ResourceDictionary based on the Uri parameter passed to this function. In the last step, another loop over controls is performed. However, this time only controls with the assigned Style property are taken into consideration. Then, if the newStyleDictionary contains a key of given control style we are ready to swap styles.

Entire listing of SkinManager is presented below

4. Example of usage

In order to use the SkinManager it is essential to make some preparation. First of all, you have to create Themes directory in a project. In this directory there must be separate subdirectories for every skin you would like to use. What is more, in these subdirectories you should place all ResourceDictionaries specified in the SkinnablePartAttribute. A sample directory structure is shown in the picture below:
DirectoryStructure
The very last step is to make controls (which should be skinnable) inherit from ViewBase. Here is example of usage

and screenshots of the same view with different skin

skinnable application
skinnable application

5. Controls with dynamically changing content

After some test, it turned out that the mechanism presented above has problems with controls which change their content dynamically. Let me clarify – styling grids, list boxes etc. work fine, however changing row styles and listboxitem styles are not working properly. In order to overcome this problem you must define a style for a specific target type. Here is an example of usage with the listbox:

Windows Phone – skinnable application

Windows Phone – wyświetlanie błędów walidacji

Kilka miesięcy temu w tym poście przedstawiałem różne sposoby walidacji jakie są dostępne na platformie Silverlight. Jako, że ostatnio mam więcej czasu aby pisać jakieś proste aplikacje pod Windows Phonem potrzebowałem mechanizmu walidacji działającego pod tą platformą. Według MSDN-u wszystkie metody walidacji przedstawione we wspomnianym wcześniej poście powinny działać. Niestety po przerzuceniu mechanizmu z Silverlighta na Windows Phona okazało się, że błędy walidacji nie zostają wyświetlone na interfejsie. Po przeszukaniu kilku for oraz blogów dowiedziałem się, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak obsługi reakcji na błędy w templacie TextBoxów (i innych elementów typu input). Zatem aby wyświetlić błędy walidacji, pozostaje nam zmodyfikować istniejący template TextBox-a. Zacznijmy od wyciągnięcia standardowego templatu TextBox-a z Windows Phona. W tym celu możemy użyć aplikacji Expression Blend. Otwórzmy w niej jakikolwiek projekt typu Windows Phone Application, w którym na kontrolce mamy naniesionego Textboxa. W moim przypadku, po wczytaniu projektu do Blenda ekran wygląda w następujący sposób
blend
Następnie zaznaczamy w Blendzie TextBox-a i z opcji znajdujących się w lewym górnym rogu aktualnej zakładki wybieramy TextBox->Edit Template-> Edit Copy.
BlendTemplateExtraction
W oknie, które się pojawi klikamy OK. Następnie możemy przejść do widoku XAML-a, w sekcji phone:PhoneApplicationPage.Resources powinien pojawić się nam nowy styl wyglądający w ten sposób

W ten oto sposób udało nam się wydobyć domyślny styl oraz template TextBoxa w Windows Phonie. W kolejnym kroku musimy zmodyfikować ten template w taki sposób, aby zaczął reagować na zmiany stanu walidacji. Zacznijmy od sprawdzenia jakie stany wizualne może obsługiwać TextBox. W tym celu musimy przeglądnąć metadane TextBoxa – możemy to zrobić klikając PPM na klasie TextBox-a i wybierając Go To Definition. Naszym oczom powinno ukazać się coś takiego.
validationstates
Widzimy, że klasa TextBox jest opatrzona atrybutami TemplateVisualState, nas interesują najbardziej trzy z tych atrybutów:

 • [TemplateVisualState(GroupName = “ValidationStates”, Name = “Valid”)]
 • [TemplateVisualState(GroupName = “ValidationStates”, Name = “InvalidFocused”)]
 • [TemplateVisualState(GroupName = “ValidationStates”, Name = “InvalidUnfocused”)]

Mówią nam one, że w przypadku gdy wystąpią błędy walidacji nasza kontrolka przechodzi w stan InvalidFocused lub InvalidUnfocused. Natomiast, w przypadku gdy nie ma błędów znajduje się ona w stanie Valid. Analizując kod domyślnego templatu TextBoxa widzimy, że stany z grupy ValidationStates nie są obsługiwane – czas zatem to zmienić. Po pierwsze do templatu musimy dorzucić elementy, które będą wyświetlały błędy walidacji. Zmieńmy zatem opakowujący wszystko element Grid na StackPanel, a następnie dodajmy element typu TextBlock oraz Border. Elementy wyświetlające błędy walidacji musimy umieścić w jednym kontenerze z elementami odpowiadającymi za wyświetlanie tekstu. Zatem musimy je opakować w Grida. Po zastosowaniu powyższych wskazówek nasz template będzie wyglądał w następujący sposób

Dodanie elementów wyświetlających błędy to nie wszystko, musimy jeszcze określić kiedy nasze elementy mają być widoczne. W chwili obecnej ich właściwość Visibility jest ustawiona na Collapsed. Zatem elementy te nie będą widoczne, jak również nie będą zajmowały miejsca na interfejsie. Jak już wcześniej wspomniałem kontrolka TextBoxa w przypadku wystąpienia błędów walidacji przejdzie do stanów InvalidFocused lub InvalidUnfocused. Pozostaje nam zatem zareagować na przejście kontrolki w te stany i odpowiednio zmodyfikować właściwość Visibility bordera oraz textblocka. W tym celu posłużymy się VisualStateManagerem oraz animacjami. Do naszego templatu dodajmy następujący wpis

W ten oto sposób zdefiniwaliśmy w XAML-u grupę (VisualStateGroup ) o nazwie ValidationStates – zauważmy, że nazwa grupy jest taka sama jak nazwa grupy z atrybutów klasy TextBox. Dodaliśmy również trzy stany wizualne (VisualState), których nazwy również odpowiadają nazwą zdefiniowanym w atrubytach klasy TextBox. Od tej chwili gdy kontrolka TextBoxa będzie posiadała błędy walidacji, zostanie odpalona animacja zmieniająca właściwość Visibility bordera “ValidationBorder” oraz TextBlocka “ValidationMessage” na Visible. Ostatecznie cały gotowy template będzie wyglądał w następujący sposób

Tak natomiast przedstawiają się błędy walidacji wyświetlone na TextBoxach
wyświetlanie błędów walidacji

Windows Phone – wyświetlanie błędów walidacji

Windows Phone – własny DataTemplateSelector

Pisząc moją małą aplikację pod Windows Phone po raz kolejny natknąłem się na problem. Pod WP7 nie ma tak przydatnej rzeczy jaką jest DataTemplateSelector znany nam bardziej, lub mniej z Silverlighta oraz WPF-a.Na szczęście napisane własnego DataTemplateSelector-a nie jest specjalnie skomplikowane. Jak zwykle w takich przypadkach liczy się pomysł – jak dobrze, że jest Google. Nasz customowy DataTemplateSelector zostanie oparty o kontrolkę ContentControl. Po pierwsze stwórzmy klasę bazową DataTemplateSelectora dziedziczącą po ContentControl,w której przeciążamy funkcję OnContentChanged,

Klasa ta będzie klasą z której będą wywodzić się wszystkie nasze TemplateSelectory. Załóżmy, że chcemy zbudować DataTemplateSelector, który będzie obsługiwał aplikację chata. Powinien on zatem reagować na dwa typy elementów:

 • wiadomości przychodzące
 • wiadomości wychodzące

Stwórzmy zatem “wyspecjalizowany” DataTemplateSelector, który w zależności od typu wiadomości zwróci odpowiedni DataTemplate.

W klasie ChatMessageTemplateSelector przeciążyliśmy metodę SelectTemplate. W metodzie tej, na podstawie zbindowanego obiektu (parametr item) określamy jaki template powinniśmy zwrócić. Templaty do wiadomości przychodzących oraz wychodzących zostały zdefiniowane jako propertisy.

 • Out – template wiadomości wychodzącej
 • In – template wiadomości przychodzącej

Pozostaje nam tylko zdefiniować wymienione wyżej templaty. Nie będziemy robić tego w kodzie, ale w XAML-u. Nasz nowo stworzony DataTemplateSelector wykorzytamy w ListBox-ie

Jako, że nasz ChatMessageTemplateSelector jest tak naprawdę obiektem typu ContentControl, zatem możemy go zbindować do właściwości ItemTemplate ListBox-a. Zasób GeneralChatMessageTemplate wygląda w następujący sposób

Jak widać jest to obiekt typu ChatMessageTemplateSelector, którego właściwość Content jest zbindowana do aktualnego kontekstu (pojedyncze słowo kluczowe Binding). Widzimy również, że ustawiliśmy wartości właściwości odpowiadających za templaty poszczególnych wiadomości (In=”{StaticResource IncomingChatMessageTemplate}” Out=”{StaticResource OutcomingChatMessageTemplate}”). Wspomniane templaty wyglądają w następujący sposób

Od teraz gdy do ListBox-a zostanie dodany nowy item, pierwszą rzeczą jaka się odpali będzie funkcja OnContentChanged. W funkcji tej AbstractDataTemplateSelector na podstawie nowo przybyłego itemu ustawi właściwość ContentTemplate, na taki template jaki zwróci mu funkcja SelectTemplate. Wynik działania ChatMessageTemplateSelector wygląda w następujący sposób
DataTemplateSelector

Windows Phone – własny DataTemplateSelector

Tworzenie bootstrappera aplikacji przy użyciu CaliburnMicro

Witam po długiej przerwie. W dzisiejszym wpisie postaram się krótko opisać w jaki sposób stworzyć bootstrapper aplikacji przy użyciu CaliburnMicro. Ponadto przedstawię w jaki sposób skonfigurować bootstrapper w taki sposób, aby Caliburn wykorzystywał nasz własny kontener IOC.

1. Wstęp

CaliburnMicro jest to framework MVVM, który w znacznym stopniu ułatwia i przyśpiesza pisanie aplikacji pod WPF,Silverlight,WindowsPhone oraz WinRT. Zdecydowałem się poznać ten framework z uwagi na jego przenośność na różne platformy. Wcześniej całkiem sporo czasu poświęciłem Prismowi, jednakże z powodu licznych problemów z jego działaniem pod WindowsPhonem chciałem spróbować czegoś nowego.

2. Bootstrapper – Silverlight

Bootstrapper jest to ogólnie rzecz biorąc klasa inicjalizująca całą aplikację. W trakcie odpalania bootstrappera na ogół konfiguruje się kontener IOC(rejestruje wszystkie potrzebne typu), inicjalizuje się połączenie z serverem, oraz odpala się główne okno aplikacji – tzw. Shella. Dlatego też musimy odchudzić plik App.xaml.cs i zostawić w nim jedynie konstruktor wraz z wywołaniem funkcji InitializeComponents()

Zacznijmy od utworzenia nowego projektu typu SilverlightApplication, do którego dodajemy referencje do dll-ek Cliburna. Możemy to zrobić poprzez NuGetta (niestety u mnie one nie działały :D), jak również możemy je ściągnąć z oficjalnej strony projektu http://caliburnmicro.codeplex.com/releases/view/81466. Następnie stwórzmy główne okno aplikacji(wspomnianego wcześniej Shella) oraz jego viewmodel. W tym celu dodajemy do projektu Silverlight User Control o nazwie ShellView
ShellView
oraz nową klasę ShellViewModel.
ShellViewModel
Dorzućmy jeszcze jakiegoś TextBox-a do naszego ShellView, tak aby mieć pewność, że rzeczywiście odpowiednie okno jest widoczne przy starcie aplikacji

W kolejnym kroku musimy stworzyć właściwy bootstrapper – dodajmy nową klasę o nazwie SilverlightBootstrapper, która dziedziczyć będzie po klasie Bootstrapper

Klasa Bootstrapper jest to klasa dostarczona przez CaliburnMicro, generyczny parametr T określa nam viewmodel na podstawie którego framework będzie wyszukiwał odpowiedni widok shella ze swojego wbudowanego kontenera IOC (Caliburn podczas uruchomienia aplikacji rejestruje dostępne typu w kontenerze). Zgodnie z domyślną konwencją, CaliburnMicro jako główne okno aplikacji ustawi widok, który nazywać się będzie ShellView. W celu odpalenia naszego bootstrappera musimy jeszcze umieścić go w zasobach aplikacji. Zmodyfikujmy zatem plik App.xaml aby wyglądał w następujący sposób

Kompilując, a następnie uruchamiając nasz projekt naszym oczom powinien ukazać się następujący widok
Client.Silverlight

Powyżej przedstawiłem w jaki sposób stworzyć najprostszą wersję bootstrapera z wykorzystaniem CaliburnMicro oraz jego domyślnego kontenera IOC. Jednakże najczęściej jest tak, że w aplikacji wykorzystujemy już jakiś bardziej zaawansowany kontener i po prostu nie chcemy wykorzystywać jednego kontenera do “rozwiązywania” widoków, a drugiego do pozostałych rzeczy. Dlatego też pokaże teraz w jaki sposób skonfigurować napisany wcześniej bootstrapper tak aby widoki były wyciągane z naszego kontenera IOC. Zacznijmy do dodania do naszego projektu referencji do NInjecta, a następnie utwórzmy klasę IOCContainer (będącą naszym customowym kontenerem), wyglądającą w następujący sposób

Następnie w klasie SilverlightBootstraper musimy przeciążyć funkcję Configure,GetAllInstances oraz GetInstance. Jako, że będziemy korzystali z naszego własnego kontenera w funkcji Configure rejestrujemy wszystkie potrzebne nam viewmodele oraz widoki. Zatem funkcja Configure powinna od teraz wyglądać tak

Następnie musimy “pokazać” Caliburn-owi gdzie powinien szukać widoków. Dlatego też przeciążamy funkcje GetInstance oraz GetAllInstances i zmieniamy ich postać na następującą

Od tej pory, za każdym razem gdy użyjemy mechanizmów Caliburna do bindowania viewmodelu z widokiem itp.,Caliburm będzie szukał widoków oraz viewmodeli w naszym kontenerze IOC.

2.2 Własna konwencja wyszukiwania widoków

W przedstawionym powyżej przykładzie bootstrappera, nasz bootstrapper korzystał z domyślnej konwencji rozwiązywania widoków na podstawie viewmodeli (do ShellViewModel został dopasowany widok ShellView). Czasem jednak konwencja ta, nie pasuje do konwencji przyjętej w danym projekcie. Sam biorę udział w projekcie, w którym widoki w kontenerze są rejestrowane następujący sposób

Czy zatem oznacza to, że nie mogę korzystać już mechanizmów Caliburna i musze zrezygnować chociażby z bootstrappera ?Oczywiście,że nie. Framework dostarcza nam możliwość zdefiniowania własnej konwencji wyszukiwania widoków na podstawie viewmodeli. W celu zastąpienia domyślnej konwencji musimy podpiąć się pod propercję LocateForModelType znajdującą się w klasie ViewLocator i zdefiniować własną funkcję wyszukującą widok na podstawie viewmodelu. W moim przypadku wygląda to w następujący sposób

Funkcja ViewLocator.LocateForModelType odpalana jest za każdym razem, gdy CaliburnMicro chce wyszukać widok na podstawie viewmodleu. Najważniejszym argumentem funkcji LocateForModelType jest modelType – czyli typ viewmodelu, który posłuży nam do znalezienia widoku – a właściwie jego typu. Po odnalezieniu typu widoku, wywołujemy funkcję

(które z kolei znajdzie nam w kontenerze pożądanym przez nas typ widoku) i zwracamy jej rezultat.

3. Bootstrapper – Windows Phone

W przypadku bootstrappera dla Windows Phona sytuacja wygląda odrobinę inaczej. W celu utworzenia własnego bootstrappera musimy rozszerzyć klasę PhoneBootstrapper. Utwórzmy zatem nowy projekt typu Windows Phone Application, oraz dodajmy do niego nową kontrolkę typu Windows Phone Portrait Page.
ShellViewPortrait
Podobnie jak w przypadku projektu Silverlightowego dodajemy referencję do CaliburnMicro ,dorzucamy klasę viewmodelu (którą nazywamy ShellViewModel) oraz dodajemy jakiegoś textboxa do ShellView. Następnie musimy utworzyć nasz bootstrapper, dodajmy zatem klasę WindowsPhoneBootstrapper rozszerzającą klasę PhoneBootstrapper. Podobnie jak w przypadku bootstrappera silverlightowego przeciążamy funkcje odpowiedzialne za konfigurację kontenera IOC.

Zwróćmy uwagę, że w kontenerze IOC zostały zarejestrowane usługi nawigacji Windows Phona, do których został przekazany RootFrame. RootFrame jest to główne okno aplikacji, zostaje ono utworzone przez CliburnMicro. Tak samo jak w przypadku projektu Silverlightowego w pliku App.xaml.cs zostawiamy jedynie konstruktor z wywołaniem funkcji InitializeComponents(). W celu ustawienia ShellView jako RootFram-a musimy zmodyfikować plik WMAppManifest.xml (znajdujący się w katalogu Properties). Odnajdujemy tam wpis

i zamieniamy go na

Jak widać WindowsPhone wymusza tutaj podejście ViewFirst. Przy uruchomieniu aplikacji mechanizm nawigacji WindowsPhona odpali widok ShellView (bez wiedzy Caliburn’a), natomiast CaliburnMicro dopasuje odpowiedni ViewModel do naszego widoku – na podstawie domyślnej konwencji. Jeżeli chcielibyśmy zmodyfikować sposób wyszukiwania ViewModeli do widoków musimy podpiąć się do propertisa LocateForViewType znajdującego się w klasie ViewModelLocator

W ostatnim kroku musimy jeszcze tylko dodać nasz bootstrapper do zasobów aplikacji

odpalając teraz program naszym oczom powinien ukazać się taki oto widok
CaliburnMicro

Tworzenie bootstrappera aplikacji przy użyciu CaliburnMicro

Lokalizowanie aplikacji Silverlight i Windows Phone z wykorzystaniem Portable Shared Library

Witam
W dzisiejszym wpisie postaram się przedstawić w jaki sposób lokalizować treści aplikacji typu Silverlight oraz WindowsPhone. Założenie jest takie, że chcemy zbudować multiplatformową aplikację, która będzie obsługiwała platformę Silverlight oraz Windows Phone. Rozsądnym zatem podejściem jest trzymanie wszystkich tłumaczeń w jednym miejscu – najlepiej aby mechanizm tłumaczenia był obsługiwany zarówno przez Windows Phona jak i Silverlighta.
W pierwszym kroku musimy doinstalować do środowiska Visual Studio projekt typu Portable Class Library. Referencje do tego typu projektów możemy dodawać zarówno do projektów Silverlightowych, WindowsPhonowych – zatem idealnie nadaje się na przetrzymywanie w nim mechanizmu tłumaczenia aplikacji. W celu zainstalowania wyżej wspomnianego typu projektu musimy odwiedzić następującą stronę
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/b0e0b5e9-e138-410b-ad10-00cb3caf4981, a następnie zassać plik instalacyjny. Mając już przygotowane środowisko, stwórzmy nową solucję i dodajmy do niej projekt typu Portable Class Library – nazwijmy go SharedPortableClasses.
Create
Następnie dodajmy do tego projektu nowy folder “Localization”, w którym to umieścimy pliki typu *.resx. Pierwszy plik nazywamy po prostu Localization.resx natomiast następne nazywamy według wzorca Localization..resx, gdzie:
<culture> – oznacza kulturę/język komunikatów jaki dany plik będzie przechowywać
Dla przykładu aby mechanizm tłumaczący obsługiwał język polski oraz angielski, powinniśmy stworzyć następującą strukturę plików

Localization.resx
Localization.pl-PL.resx
Localization.en-US.resx

W kolejnym kroku musimy zmienić modyfikator dostępu do naszych plików zasobów na publiczny. W tym celu klikamy podwójnie na każdy plik *.resx i z comboboxa wybieramy public
Public
Mając przygotowane pliki zasobów, możemy teraz umieszczać w nich tłumaczone elementy interfejsów oraz komunikatów. Robimy to w następujący sposób:

 • W pliku Localization.resx wypełniamy pole w kolumnie “Name” jakąś wartością(kluczem), która identyfikuje nasz tekst (w moim przypadku będzie to “Title”)
 • W plikach Localization.pl-PL.resx oraz Localization.en-US powtarzamy tę czynność (uzupełniamy pola w kolumnie “Name” tymi samymi wartościami co w pliku Localization.resx) oraz wypełniamy pole w kolumnie “Value” tekstem w odpowiednim języku.

Mając już prawie gotowy mechanizm tłumaczący stwórzmy teraz projekt typu “Silverlight Application” oraz dodajmy mu referencję do projektu SharedPortableClasses. Dodajmy teraz do zasobów naszej aplikacji obiekt typu Localization

Niestety z powodu tego, że klasa Localization nie posiada publicznego konstruktora bezparametrowego, nie uda nam się odpalić naszej aplikacji. Resharper od razu wyrzuci ostrzeżenie następującej treści
ConstructorWarning
Zatem w jaki sposób wykorzystać nasz mechanizm tłumaczący ? Rozwiązania są dwa

 • Zmodyfikować plik Localization.Designer.cs i ustawić konstruktor domyślny na publiczny. Takie rozwiązanie jednak nie jest eleganckie, gdyż za każdym razem gdy dodamy nowy wpis do pliku Localization.resx kod w pliku Localization.Designer.cs zostanie przegenerowany.
 • Drugim sposobem jest stworzenie klasy pośredniczącej, która będzie w sobie trzymała instancję obiektu Localization, oraz dodanie obiektu tej klasy pośredniczącej do zasobów aplikacji

Jako, że podejście drugi jest wg mnie dużo lepsze to postaram się je teraz przedstawić. Do projektu SharedPortableClasses dodajmy klasę LocalizationProxy.cs.

Teraz stwórzmy instancję tej klasy w zasobach aplikacji

Zanim przystąpimy do tłumaczenia samego interfejsu musimy jeszcze zmodyfikować plik projekty *.csproj. Otwieramy nasz plik projektu w dowolnym edytorze tekstowym, a następnie w sekcji SupportedCultures dorzucamy kultury w jakich
nasza aplikacja ma pracować. W moim przypadku będzie to wyglądać w następujący sposób:
CSProjCultures
Jak widać moja aplikacja będzie wspierała język angielski oraz język polski. Mając już wszystko gotowe przystąpmy do tworzenia interfejsu. Zmodyfikujmy plik MainPage.xaml tak aby wyglądał w następujący sposób

Widok ten jest bardzo prosty. Posada on dwa przyciski służące do zmiany aktualnego języka oraz labelkę, na której dany tekst będzie się pojawiać. Najciekawszą rzeczą w tym kodzie jest sposób wyświetlania tłumaczonego tekstu. Jak widać do właściwości Text elementu typu TextBlok nie jest przypisywana wartość stała, ale używany jest binding

To co wyświetli się w danym TextBloku zależne jest od tego co zwróci nam nasz mechanizm tłumaczący. Odnosimy się do niego poprzez wskazanie zasobu, który nazwaliśmy LocalizationProxy (taki klucz nadaliśmy mu w zasobach aplikacji). Następnie do konkretnego tekstu odnosimy się podając odpowiednią ścieżkę – w tym przypadku jest to LocalizationManager.Title. LocalizationManager jest to właściwość, którą stworzyliśmy w klasie LocalizationProxy, natoamist Title jest to klucz jaki wpisaliśmy w pliku zasobów Localization.resx. Przeglądając plik Localization.Designer.cs można zauważyć, że została tam wygenerowana właściwość Title.

Właściwość tak zwraca nam tekst w odpowiednim języku. Sam mechanizm zwracania tekstu dla wybranego przez nas języka jest już dostarczony z Frameworkiem. Tekst wyświetlany w aplikacji będzie w takim języku/kulturze jaka zostania przypisana do właściwości Thread.CurrentThread.CurrentUICulture. Możemy to w łatwy sposób sprawdzić zmieniając dynamicznie kulture wątku.
Stwórzmy nową klasę i nazwijmy ją MainPageViewModel. Wygląda ona w następujący sposób

Następnie stwórzmy obiekt tej klasy i przypiszmy go do DataContext-u okna MainPage.

Dzięki wykorzystaniu komend po naciśnięciu przycisku “Polski” zostanie odpalana komenda PolishLangugeCommand, która z kolei odpali anonimową funkcję do niej przypisaną. W funkcji tej zmienimy kulturę wątku na “pl-PL”. Ważnym elementem jest tutaj funkcja ResetResources(), która znajduje się w klasie LocalizationProxy. Funkcja ta informuje widok (poprzez zdarzenie NotifyPropertyChanged), że należy odświeżyć wszystkie elementy, które zostały zbindowane do właściwości LocalizationManager.

Postępując w analogiczny sposób możemy stworzyć aplikację WindowsPhone, która będzie wykorzystywałą nasz mechanizm tłumaczący. Co więcej dzięki temu, że dwie aplikacje będą korzystały z tego samego mechanizmu oraz z tych samych resourców, nie musimy podwójnie wpisywać tłumaczonych tekstów.
Lokalizowanie
Projekt można znaleźć pod tym linkiem
http://www.4shared.com/rar/i9cd3EGD/LocalizationSolution.html

Lokalizowanie aplikacji Silverlight i Windows Phone z wykorzystaniem Portable Shared Library